Samarbejdet med kommunen

Tæt sparring og dialog

Next Step har tæt dialog og sparring med den unges UU-vejleder, indstiller og eventuel kontaktperson.
Vi udarbejder i samarbejde med den unge og kommunen handle- og uddannelsesplaner. Next Step stiller sig gerne til rådighed ved spørgsmål under en visitation.

Statusmøder

Uddannelsesplanen bliver løbende revurderet under status møder med UU vejleder og sagsbehandler.
Statusmøder afholdes med formål om at følge op på den unges forløb, hvor der er fokus på udviklingen som den unge har gennemgået. Under statusmøderne drøftes eventuelle ændringer og nye ønsker til/i uddannelsesplanen.                                                            
Uddannelsesplanen bliver også revurderet sammen med eleven på Next Step, eleven har altid mulighed for at stille spørgsmål til dennes uddannelsesplan, ift. deres ønsker og behov.


​Funktionsbeskrivelse for STU-elever

Gennem et praktikforløb hos Next Step, internt eller eksternt, kan der udarbejdes en funktions- og arbejdsevnebeskrivelse. Denne kan bruges i elevens videre forløb efter endt STU forløb og skal give viden om elevens evner. Dette gøres for at eleven kan få de bedste betingelser og muligheder for fremtiden.

Gård, fold, sol, hest