Personlig udvikling

Et af de vigtigste ​områder under et forløb på Next Step er personlig udvikling, gennem forskellige aktiviteter sikres et udviklingsforløb som skal gavne den enkelte elev bedst muligt.

Forløbet sammensætte ud fra den enkeltes ønsker og behov, her er det muligt at få hjælp til en række områder.


“​It starts with you.”


Add Content Block