STU – særligt tilrettetlagt undervisning

STU forløb i Roskilde på Next Step

Målgruppen for STU

STU er et tilbud til unge under 25 år, der har nogle psykiske og/eller fysiske omstændigheder, som gør at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår. Et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud kan vare op til 3 år.

Hvordan du kommer igang

For at komme i betragtning til en STU uddannelse, skal du henvende dig til din UU-vejleder i den kommune som du har bopæls adresse i. Du kan finde din personlige vejleder her.

Sammen med din UU-vejleder bliver der til planlangt en undandelsesplan for forløbet. Du er også mere end velkommen til at kontakte os,

hvis du ønsker hjælp til at blive optaget på vores STU-tilbud.

Udannelsens overordnede forløb 

Første år De første 12 uger er reserveret til afklaringsforløb. Gennem samtaler og test får vi placeret den unge korrekt i forløbet, her bliver de testet med PAS analyse, faglige test, samt tilmeldt VUC med henblik på færdiggørelse af manglende eksaminer. Der udarbejdes en individuel elevplan for den enkelte unge med oversigt over aktiviteter, vejlednings samtaler, og praktikophold der indgår i hele forløbet. Derudover udarbejdes en unddannelsesplan i samarbejde med UU-vejledningen, denne unddannelsesplan justeres mindst en gang om året.Vi arbejder med de sociale kompetencer, vi ligger vægt på tryghed, tillid og opbygning af sociale redskaber. Vi tager fat på kostvejledning, personlig hygiejne og coaching tidligt i forløbet.

Andet årFaglige prøver og eksamen, mulighed for arbejdsprøvning og praktik forløb. Vi arbejder hen imod et aktivt socialt fritidsliv, vi tager fat på samfundsforhold, økonomi, og samarbejde med myndighederne.

Tredje årUdslusning og dokumentation af udvikling samt faglige test. Der laves kompetencebeskrivelse, overlevering og brobygning.