Faglig læring

​Faglig Udvikling 

​Vi udfærdiger individuelle planer for den enkelte elev og dette gælder både med hensyn til faglig og personlig udvikling. Planerne udfærdiges i forhold til visitationens beskrivelse. Med hensyn til personlig udvikling, arbejdes der både med psykiske, kognitive og sociale kompetencer. Vi giver de unge mulighed for at være sig selv og støtter dem i at finde deres ressourcer og styrker.

Overordnet set er der tale om hjælp til selvhjælp - men også konkret hjælp til handlingsforløb eller at finde det rigtige sted at få flere kompetencer.


Vi kommunikere åbent, ærligt og anerkendende!


​* Færdiggørelse af fag eller enkeltfag - som ikke har været muligt for eleven at klare

​Lære at bruge en løsningsorienteret tilgang og se muligheder

​Selvstændiggørelse, at kunne klare sig selv og være borger i et demokratisk samfund

NUZO, støtte i proces med at finde nærmeste udviklingszone, se en fremtid

​Støtter og vejleder i proces til at finde sig selv og lære sig selv at kende

Insert Table